Våga vara den du är

"Ett original går varken att kopiera eller kontrollera, det är vilt, fritt och levande. Det är du som är originalet!"

Våga vara den du är

Köp boken här

GRATIS! Beställ kapitlet Lusten till liv och arbete som gratis e-bok genom att mejla till bok@coachcom.se

Våga vara den du är är en bok för dig som söker efter det autentiska. Genom att våga vara ett original istället för en kopia återfinner du din lust och kreativitet.

Mia Lehndal är coachen som vågar gå på djupet. Hennes övertygelse är att vi måste börja i oss själva, att söka efter våra egna sanningar för att utvecklas och uppnå en förändring som varar.

Med hjälp av övningar, exempel och inspirerande tankar lär hon dig att skärskåda de värdesystem som styr dig, att ifrågasätta "sanningar" som du fått med dig från andra och gjort till dina, att våga göra det du längtar efter, att leva i nuet och stärka din självkänsla – och på så sätt bli skapare av ditt eget liv.