Våga vara den du är

Ur bokens innehåll

Våga vara den du ärFörord

Det här är en bok för dig som vill hitta din väg i livet. Den som bara du kan gå. Vi kan kalla det för ditt unika uttryck, din passion, din livsuppgift eller helt enkelt din grej. Du vill göra något som känns meningsfullt, viktigt och roligt av ditt liv, samtidigt som du vill må bra och känna dig lycklig. Inte antingen eller, utan både och. Jag tror att just du som har den här boken i din hand går och bär på något som ännu inte har fått komma till sin rätt. Något som du vill vara eller göra som du inte riktigt vågat utforska. Eller något som du inte ens vet att du vill ännu.

Min utgångspunkt för den här boken, och för mitt arbete med människors utveckling, är att vi alla är menade att vara original. Vi är unika och magnifika varelser och vars och ens uttryck av det är en gåva till världen. Vi mår som bäst om vi får ägna våra dagar åt att göra det som vi känner att vi är ämnade att göra. Om vi försöker vara kopior som ska passa in i en på förhand bestämd ram, istället för att försöka lära känna oss själva och söka vårt sanna uttryck, vår originalitet, är det lätt hänt att vi tappar bort oss på vägen och känner att livet saknar mening.

Jag har själv trampat min egen stig och ofta känt mig ensam, det är oundvikligt om man tar en väg som ingen annan går. Det fina är att jag ofta stöter ihop med andra, vars egna stigar korsar min och då uppstår spännande och givande möten. Det kan vara en plats, en människa, en bok eller kanske en sång, som plötsligt och oväntat får mig att känna mig fullkomligt hemma. I Dharamsala i norra Indien finns en avsats på ett berg invid ett vattenfall där man uppmanas att skriva sina egna visdomsord på stentavlor. Det var torrsäsong när jag var där och vattenfallet var inte särskilt livat, så jag slog mig ner och började läsa på tavlorna med den saliga blandningen av livsvisdomar som nedtecknats med färgglada kritor. Var och en sann för den som skrivit. Jag fastnade för dessa enkla ord:

gå inte bakom mig, jag kanske inte leder dig
gå inte framför mig, jag kanske inte följer efter
gå bredvid mig och var min vän

Det här är en samling berättelser, betraktelser och konkreta verktyg för personligt växande, från mig till dig. En vän på vägen. Jag anar hur mycket slumrande resurser som helst runt omkring oss och jag skulle vilja att vi väcker dem till liv. Att vi tar vara på den energi som finns inom oss alla, men som bara kan komma till sin rätt om vi vågar vara de vi är fullt ut. Min önskan är att inspirera dig att förverkliga dina drömmar, stora som små.

Mia Lehndal

Stockholm, januari 2008


Innehållsförteckning

Förord

Svaren finns in om dig
Från insikt till handling

Saningar & myter
Att bryta sig ur sina begränsningar

Det är du som är originalet
Att leva inifrån och ut

Det livsviktiga uttrycket
Att leva livet kreativt

Lus ten till liv och arbete
Att veta vad man vill

Att leva här och nu
Medveten närvaro

Mod att välja livet
Rädslorna är nyckeln till utveckling

Att skapa sitt liv
Att göra drömmar till verklighet

Visioner, mål och drömmar
Att våga hoppas och önska

Det som är
Ödmjukhet och acceptans

Ett växthus för själen
Att bli vän med sig själv

Skapar vi vår framtid?
Att ha ett val

Det gör ont när knoppar brister